Πληροφορίες

“Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει σοβαρά την εκπαίδευση λόγω της έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Ωστόσο, η κατάσταση παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για ψηφιοποίηση και νέες γνώσεις, καθώς και ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των παρόχων, των εκπαιδευτικών και των φορέων χάραξης πολιτικής. “

Το πρόβλημα

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις νέες μεθόδους διδασκαλίας στο διαδίκτυο και στη χρήση χιλιάδων διαθέσιμων εργαλείων. Τα κενά γνώσης στην κοινότητα ΕΕΚ είναι σημαντικά και το χάσμα επηρεάζει τη μαθησιακή κοινότητα στο σύνολό της

Η Λύση

Μια πλατφόρμα όπου δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ΕΕΚ μπορούν να βρουν αποτελεσματικά εργαλεία όπου μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις και ορθές πρακτικές με συνομηλίκους τους.

Το Έργο

Το έργο TeachINVR είναι ένας συνδυασμός μεθοδολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και λίστας “to-do” που αναπτύχθηκε απο τους συνεργάτες για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ ή δασκάλους και εκπαιδευτές γενικότερα. Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Εικονικής Πραγματικότητας ως εκπαιδευτικού. Η εμπειρία VR αποτελεί μέρος του έργου ως προσομοιωτής πρακτικής για τους εκπαιδευτικούς.
Καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης/μάθησης VR για εκπαιδευτικούς και δασκάλους. Ένα υλικό επιβίβασης με τη μορφή pdf που περιέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ίδια την τεχνολογία και τη μεθοδολογία για τους εκπαιδευτικούς.
Εγχειρίδιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις. Το εγχειρίδιο είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε ένα εγχειρίδιο κατάρτισης που απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο περιέχει βήματα για τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης ΕΕΚ VR. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν προηγούμενη γνώση της τεχνολογίας θα λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θα είναι ικανοί να τις χρησιμοποιήσουν καθώς το εγχειρίδιο περιέχει επίσης τις τεχνικές πτυχές της χρήσης.
Το έργο TeachINVR θα αναπτύξει επίσης μια εμπειρία VR για εκπαιδευτικούς. Αυτή η εμπειρία θα παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε έναν προσομοιωτή που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Το περιεχόμενο του μαθήματος VR θα είναι μια πρακτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας και του Εγχειριδίου.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό σε περίπτωση που δεν έχουν χρόνο να περάσουν από το υλικό (Μεθοδολογία και Εγχειρίδιο). Είναι ένα είδος λίστας ελέγχου ή μια λίστα με πράξεις για εκπαιδευτικούς. Ο Οδηγός συνδέεται με το προηγούμενο υλικό που δείχνει τα κεφάλαια όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Ο παρών οδηγός θα είναι ένα αυτόνομο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την εκπαίδευση ΕΕΚ.

Ποιός θα επωφεληθεί από το TeachINVR

Καθηγητές ΕΕΚ, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, λάτρεις της εικονικής πραγματικότητας και όποιος θέλει να ενημερώνεται για τις σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες. Μαθητές που θα έχουν πρόσβαση σε μια πιο σύγχρονη, καινοτόμο και συναρπαστική διαδικασία μάθησης.

LESSONS LEARNED

Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius.

Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius.

LESSONS LEARNED

Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius.

Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius. Lorem ipsum maximus manis plutinmanusius.