Εργαλείο

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κάνοντας κλικ στα προβλεπόμενα κουμπιά.

Μεθοδολογία

Έγγραφο

Καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης/εκμάθησης VR για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Ένα υλικό εισαγωγής σε μορφή pdf που περιέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ίδια την τεχνολογία και τη μεθοδολογία για τη χρήση της από τους εκπαιδευτικούς.

Χειροκίνητο

Έγγραφο​

Ένα εγχειρίδιο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις. Το εγχειρίδιο είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς.

Εικονική πραγματικότητα

Εμπειρία VR

Το έργο TeachINVR θα αναπτύξει επίσης μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς. Αυτή η εμπειρία θα παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε έναν προσομοιωτή που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Το περιεχόμενο του μαθήματος VR θα είναι μια πρακτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας και του Εγχειριδίου.


Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Λίστα TO-DO

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό σε περίπτωση που δεν έχουν χρόνο να μελετήσουν το υλικό (Μεθοδολογία και Εγχειρίδιο). Πρόκειται για ένα είδος λίστας ελέγχου ή λίστας εργασιών για τους εκπαιδευτικούς. Ο Οδηγός παραπέμπει στα προηγούμενα υλικά υποδεικνύοντας τα κεφάλαια όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες.