Συνεργάτες

VIRSABI

Ένας τεχνολογικός οίκος προγραμματιστών, και μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολούνται με την Εικονική Πραγματικότητα, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές εργασίες και τεχνική ανάπτυξη για τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας, της Επαυξημένης Πραγματικότητας και της Μεικτής Πραγματικότητας.

Η Virsabi είναι μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων, που συνεργάζονται με το VR για να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία για τους πελάτες μας. Το Virsabi είναι εμπορικά προσανατολισμένο και καθοδηγείται από επιχειρηματικούς στόχους, αν και ενωνόμαστε γύρω από τη χρήση της νέας τεχνολογίας VR, AR και MR και του ταχέως ώριμου δημιουργικού χώρου.

Το Virsabi επιταχύνει τους ηγέτες, τις ομάδες και τους οργανισμούς προς την πλήρη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας σε εμπορικό πλαίσιο.

Ο Virsabi είναι ο συντονιστής και τεχνικός προγραμματιστής του έργου TeachINVR. Φέρνουμε τη νεότερη τεχνολογία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις επιχειρήσεις.

WISAMAR

Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH -Leipzig/Γερμανία Η

Wisamar είναι διαπιστευμένος, μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης που ενεργεί στους τομείς της περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ένταξης, της διαχείρισης έργων και της κινητικότητας της ΕΕ.

Η ανάπτυξη δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας είναι ένα θέμα στο οποίο εργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, τόσο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης όσο και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συμμετέχουμε/συμμετάσχαμε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης, όπως διαδραστικά διαδικτυακά ή μικτά μαθήματα, παιχνιδοποίηση, και προσανατολισμένες στην πρακτική VR.

Στο TeachINVR, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με τους εταίρους για μια μεθοδολογία καθηλωτικής διδασκαλίας και μάθησης με VR, η οποία θα εφαρμοστεί σε κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή VR.

ENAIP PIEMONTE

It all started in the 40s, war is over, and people gather in the squares. A lot needs to be done as cities are bombed, factories need to be reconverted and the land is uncultivated.

Individuals want to rewrite their future. That is when the ACLI Association guessed that work represents the milestone to start over. Training takes place anywhere: in clubhouses, churches, and abandoned buildings, but soon the need for more structured training arises. Therefore in 1947, the Central Office for Vocational Training is created in Rome and, in 1951, it became EnAIP – Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale.

The first courses are delivered to youngsters and adults, men and women as an opportunity for social reward. But times change and EnAIP grows bigger and acts in favour of social and labour development anticipating trends and taking part in the political process that leads to significant national reforms, thus becoming the first institution to develop a new and unique training offer.

Today EnAIP is the largest vocational training provider in Piedmont, a place where everyday trainers, trainees, companies, experts exchange ideas and still want to rewrite their future, in line with the new scenarios and the evolving Labour Market …… and we want to do it with them!

SYNTHESIS

Η SYNTHESIS είναι ο ηγέτης της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία δημιουργώντας και υλοποιώντας ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα κοινωνικού αντίκτυπου (ιδιαίτερα στους τομείς της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης).

Η SYNTHESIS διαχειρίζεται το “Hub Nicosia”, έναν πρωτοποριακό κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με κοινωνική αποστολή.

Η SYNTHESIS παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε νέους και ενήλικες – άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων NEET, των μεταναστών, των ατόμων με αναπηρίες ή εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες.

Το έργο της SYNTHESIS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συνδυασμού γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων που θα κινητοποιήσει τη νεολαία και τους ενήλικες να συμμετάσχουν πλήρως στην πολιτική, πολιτική και οικονομική ζωή.

Ως διαπιστευμένο κέντρο ΕΕΚ, η SYNTHESIS σχεδιάζει και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων, εξατομικευμένων, ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως το VR και το AR.